#1od5miliona

Naše crvene linije su ove 42 tačke.

Ili izbori, ili bojkot!